Corporate Finance

Vi kan afdække hundredevis af konsekvenser for din virksomhed af at gennemføre allerede besluttede eller påtænkte operationelle og

Køb og Salg af Virksomheder og M&A

Vi kan foretage værdiansættelse af alle typer virksomheder efter mere end 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og – metoder.

Virksomhedsudvikling & Værdiskabelse

Vi kan tilbyde dig praktisk hjælp og rådgivning til en salgsmodning af din virksomhed.

Køb og Salg af Virksomheder og M&A

 • dreamorrealityVi kan sælge din virksomhed til den globalt set mest optimale køber.
 • Vi kan foretage og lede et generationsskifte af din virksomhed til 3. part.
 • Vi kan finde og formidle køb af virksomheder til private såvel som til strategiske købere (inklusiv virksomheder, der som udgangspunkt ikke er til salg).
 • Vi kan hjælpe dig med at foretage nationale og globale M&A’s.
 • Vi kan foretage værdiansættelse af alle typer virksomheder efter mere end 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og – metoder. Det omfatter også værdiansættelse af finansielle virksomheder.
 • Vi kan beregne aktuelle markedsværdier af din virksomhed under forskellige tænkte fremtidige udviklingsscenarier, som samtidig er så transparente, at potentielle købere får tillid til værdiansættelserne, og dermed får tillid til at købe din virksomhed. Du kan se mere om begrebet markedsværdi på www.værdiskabelse.dk  under menupunktet ”Markedsværdi”.
 • Vi kan foretage mange forskellige typer værdiansættelser lige fra indikative og til endelige værdiansættelser, der er understøttet af en 360° strategisk analyse af virksomheden og klar til – inklusiv mulige synergieffekter og dens mange forudsætninger – at blive præsenteret og drøftet med potentielle købere og deres rådgivere.
 • Vi kan – hvis du ikke står overfor et salg lige nu – tilbyde dig en Salgsmodning af din virksomhed og/eller en Værdioptimering. Det vil typisk forøge markedsværdien med mange millioner kroner. Se mere på www.værdiskabelse.dk under menupunkterne Autentiske EVA scenarier og Værdioptimering.
 • Vi kan udfærdige relevante virksomheds præsentationer og værdiansættelsesnotater.
 • Vi kan med stor erfaring lede alle de processer og forhandlinger, der udspringer af de opgaver vi får.
 • Vi har stor erfaring i at foretage kapitalfremskaffelse, herunder til delvis finansiering af købet af en virksomhed vi får til salg.
 • Vi har stor erfaring i at deltage i Due Diligence processer.
 • Vi arbejder kun under fuld fortrolighed med køb og salg af virksomheder og anvender aldrig offentlige medier i vores arbejde.
kob-og-salg-af-virksomhederEn af CDI Globals partnere, Per Vestergaard Andersen, ekstern lektor på Aalborg Universitet siden 1994, har i 2013 udgivet den viste bog, der omhandler alle ikke juridiske aspekter vedr. køb og salg af virksomheder.
Den er til praktisk brug for virksomhedssælgere-, -købere og – ledelser, og det bogen beskriver, er det vi kan rådgive om og assistere dig med.
Bogens hovedafsnit om hvordan praktisk værdiskabelse foretages, er nærmere beskrevet på www.værdiskabelse.dk hvorfra den også kan købes.
cookie policy