Corporate Finance

Vi kan afdække hundredevis af konsekvenser for din virksomhed af at gennemføre allerede besluttede eller påtænkte operationelle og

Køb og Salg af Virksomheder og M&A

Vi kan foretage værdiansættelse af alle typer virksomheder efter mere end 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og – metoder.

Virksomhedsudvikling & Værdiskabelse

Vi kan tilbyde dig praktisk hjælp og rådgivning til en salgsmodning af din virksomhed.

Køb og Salg af Virksomheder og M&A

 • dreamorrealityVi kan sælge din virksomhed til den globalt set mest optimale køber.
 • Vi kan foretage og lede et generationsskifte af din virksomhed til 3. part.
 • Vi kan finde og formidle køb af virksomheder til private såvel som til strategiske købere (inklusiv virksomheder, der som udgangspunkt ikke er til salg).
 • Vi kan hjælpe dig med at foretage nationale og globale M&A’s.
 • Vi kan foretage værdiansættelse af alle typer virksomheder efter mere end 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og – metoder. Det omfatter også værdiansættelse af finansielle virksomheder.
 • Vi kan beregne aktuelle markedsværdier af din virksomhed under forskellige tænkte fremtidige udviklingsscenarier, som samtidig er så transparente, at potentielle købere får tillid til værdiansættelserne, og dermed får tillid til at købe din virksomhed. Du kan se mere om begrebet markedsværdi på www.værdiskabelse.dk  under menupunktet ”Markedsværdi”.
 • Vi kan foretage mange forskellige typer værdiansættelser lige fra indikative og til endelige værdiansættelser, der er understøttet af en 360° strategisk analyse af virksomheden og klar til – inklusiv mulige synergieffekter og dens mange forudsætninger – at blive præsenteret og drøftet med potentielle købere og deres rådgivere.
 • Vi kan – hvis du ikke står overfor et salg lige nu – tilbyde dig en Salgsmodning af din virksomhed og/eller en Værdioptimering. Det vil typisk forøge markedsværdien med mange millioner kroner. Se mere på www.værdiskabelse.dk under menupunkterne Autentiske EVA scenarier og Værdioptimering.
 • Vi kan udfærdige relevante virksomheds præsentationer og værdiansættelsesnotater.
 • Vi kan med stor erfaring lede alle de processer og forhandlinger, der udspringer af de opgaver vi får.
 • Vi har stor erfaring i at foretage kapitalfremskaffelse, herunder til delvis finansiering af købet af en virksomhed vi får til salg.
 • Vi har stor erfaring i at deltage i Due Diligence processer.
 • Vi arbejder kun under fuld fortrolighed med køb og salg af virksomheder og anvender aldrig offentlige medier i vores arbejde.
En af CDI Globals partnere, Per Vestergaard Andersen, ekstern lektor på Aalborg Universitet siden 1994, udgav i 2013 1. udgaven af den viste bog, der i september 2017 blev erstattet af den meget udvidede viste 2. udgave.

Værdiansættelse af virksomheder og aktier præsenterer alle ikke-juridiske aspekter vedr. køb, salg og værdiansættelser af virksomheder og aktier, herunder strategisk analyse understøttet værdiansættelse og værdiskabelse samt drifts- og værdioptimering. Bogens hovedbudskaber er, at værdiansættelsen og værdiskabelsen er de mest centrale aspekter for både sælger og køber.

Værdiansættelse af virksomheder og aktier er skrevet både som lærebog og som en praktisk bog til virksomhedsejere, fordi den samtidig rummer flere hundrede konkrete og praktiske anvisninger på værdiskabelse og drifts- og værdioptimering. Det gør, at virksomhedsejere kan realisere et- og tocifrede millionbeløb ved at følge bogen. Derved kan de selv realisere den værdiskabelse, som kapitalfondene er kendt for at gøre. Den henvender sig til virksomhedsejere/-ledelser, virksomhedskøbere/investorer og økonomiog
jurastuderende på videregående uddannelser.

Per Vestergaard Andersen har mangeårige topjobs i den finansielle sektor og mere end 20 års erfaringer som M&A- og virksomhedsmægler bag sig. Erfaringerne omfatter bl.a. 4 bogudgivelser om Corporate Finance og M&A og mere end 20 års undervisningserfaring på universitets- og MBA-niveau.

cookie policy