Corporate Finance

Vi kan afdække hundredevis af konsekvenser for din virksomhed af at gennemføre allerede besluttede eller påtænkte operationelle og

Køb og Salg af Virksomheder og M&A

Vi kan foretage værdiansættelse af alle typer virksomheder efter mere end 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og – metoder.

Virksomhedsudvikling & Værdiskabelse

Vi kan tilbyde dig praktisk hjælp og rådgivning til en salgsmodning af din virksomhed.

Corporate Finance

  • corporateVi kan foretage børsintroduktioner (IPO’s).
  • Vi kan foretage kapitalfremskaffelser.
  • Vi kan foretage alle former for værdiansættelser, værdianalyser, scenarieanalyser, værdisimuleringer og stress-test af virksomheders aktuelle og fremtidige markedsværdi, driftsresultater, rentabilitet og øvrige forventede økonomiske udvikling.
  • Vi kan afdække hundredevis af konsekvenser for din virksomhed af at gennemføre allerede besluttede eller påtænkte operationelle og strategiske ændringer i dens forretningsmodel og -strategier.
  • Vi kan rådgive børsnoterede selskaber – ikkefinansielle såvel som finansielle – om værdiskabelse og om hvordan man kan få værdiskabelsen til at ”slå igennem” på aktiekursen. Se mere herom på www.værdiskabelse.dk
  • Vi kan rådgive børsnoterede selskaber til at få en mere effektiv kommunikation med aktiemarkedet.
  • Vi kan rådgive om valg af kapitalstruktur og om aktietilbagekøbsprogrammer.

 

coporate_finance_bookEn af CDI Globals partnere, Per Vestergaard Andersen, ekstern lektor på Aalborg Universitet siden 1994, har i 2004 udgivet den viste bog, der omhandler hvordan der teoretisk og ved ca. 50 praktiske eksempler kan foretages værdiansættelser af virksomheder med omkring 40 forskellige værdiansættelsesmodeller og -metoder.

Endvidere beskrives hvordan virksomheder kan foretage værdiskabelse ved hjælp af flere hundrede forskellige value drivere, virksomheders optimale kapitalstruktur under forskellige skatteregler, tilbagekøb af aktier, børsintroduktionsformer, værdiansættelser til børsintroduktioner, strategiudvikling med henblik på værdiskabelse og optioner og warrants til incitationsprogrammer og til værdiansættelse af virksomheder.

cookie policy